درباره ما


دیگر فراموشی آدرس های اینترنتی و مورد علاقه شما به سر آمده


ما این سایت را ایجاد کردیم تا عزیزانی که نیاز به ذخیره آدرس های اینترنتی دارند که آنها را فراموش نکنند بتوانند به راحتی تمامی لینک ها را ذخیره کننده و حتی در صورت تمایل آنها را در معرض دید عموم جهت استفاده قرار دهند .
بسیاری از عزیزان مخصوصا شاغلین در کافی نت ها نیاز به ذخیره آدرس های اینترنتی دارند تا به آنها دسترسی راحت تری داشته اشند اما به علت تغییر ویندوز تمامی لینک های خود را از دست میدهند که واقعا عذاب آور است . ما در این سایت امکاناتی را جهت راحتی این عزیزان و تمامی کسانی که نیاز به ذخیره آدرس های اینترنتی دارند فراهم آورده ایم تا مانع از دست دادن لینک ها شود .
ذخیره لینک

به راحتی لینک ها و آدرس های اینترنتی مورد علاقت رو ذخیره کن

لینک توسایت

لینک و آدرس اینترنتی مورد نیاز تو

خصوصی و عمومی

هنگام ثبت لینک میتونی لینک رو به صورت عمومی و خصوصی ثبت کنی